1. a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom (prípadne ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín). Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby do kolóniek na poukázanie 2% (3%) z dane vypíšete naše údaje:

IČO: 50714716

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno (názov): POINTRE

Sídlo-Ulica: Drobného

Súpisné/orientačné číslo: 1894/9

PSČ: 84101

Obec: Bratislava – Dúbravka

  1. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%, resp. 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
  2. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2019) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  3. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnost
  4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.