Ak nás chcete podporiť finančne, môžete tak urobiť zaslaním na:

IBAN:    SK5083300000002601207647

Variabilný symbol: 101