Preventívny program zameraný na rizikové správanie dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu

Určený pre kategórie odborných zamestnancov:

 • psychológ
 • školský psychológ
 • špeciálny pedagóg
 • školský špeciálny pedagóg
 • liečebný pedagóg
 • sociálny pedagóg

Kariérový stupeň:

 • začínajúci odborný zamestnanec (po absolvovaní šiestich mesiacov odbornej činnosti)
 • samostatný odborný zamestnanec,
 • odborný zamestnanec s prvou atestáciou,
 • odborný zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 16 vyučovacích hodín

Cena: 80€

Popis programu


Využitie preventívneho programu Aby sme si rozumeli v selektívnej prevencii v materskej škole

Určený pre podkategórie odborných zamestnancov:

 • psychológ
 • školský psychológ
 • špeciálny pedagóg
 • školský špeciálny pedagóg
 • liečebný pedagóg
 • sociálny pedagóg

Kariérový stupeň:

 • začínajúci odborný zamestnanec (po absolvovaní šiestich mesiacov odbornej činnosti)
 • samostatný odborný zamestnanec
 • odborný zamestnanec s prvou atestáciou
 • odborný zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 30 vyučovacích hodín, z toho 20 prezenčne a 10 dištančne

Cena: 100€

Popis programu


PRIHLASOVANIE

online prihláška tu

prihláška na stiahnutie  s potvrdením zamestnávateľa tu (treba priniesť na vzdelávanie)


ZOZNAM ABSOLVENTOV

Podľa §45 písm.g) zákona 317/2009 Z.z. sme povinní zverejňovať zoznam absolventov programu kontinuálneho vzdelávania na našom webovom sídle