Program kontinuálneho vzdelávania – aktualizačné

Metodika práce s preventívnym programom Aby sme si rozumeli pre pedagogických zamestnancov v materských školách

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1773/2017-KV

Doba platnosti akreditácie: do 31.12.2022

Určený pre kategóriu pedagogických zamestnancov:

  • učiteľ

Podkategória:

  • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

Kariérový stupeň:

  • začínajúci pedagogický zamestnanec (po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti)
  • samostatný pedagogický zamestnanec
  • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
  • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 50 vyučovacích hodín, z toho 40 prezenčne a 10 dištančne

Počet kreditov:  12

Cena: 135€

Prihláška

Prosíme vyplniť aj online prihlášku tu

ponuka
ponuka-MŠ-new