Vyštudovať za učiteľa je niekedy jednoduchšie ako vykonávať učiteľské povolanie. Výchovné pôsobenie počas vyučovacej hodiny v triede, ale i na chodbách cez prestávku, či  dokonca v jedálni, no i samotná komunikácia so žiakmi a ich rodičmi sa učí za pochodu v praxi. Na tomto mieste vám budeme prinášať články k témam, ktoré sú súčasťou školského prostredia.

Aktuálne:

Šikana je potvrdená, čo teraz ?

Vieme, čo je šikANOvaNIE?

Pomóc, riešime šikanu

Prevencia šikany