1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

POTVRDENIE  O ZAPLATENÍ DANE nájdete na na tomto odkaze.

  1. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

4. Vypíšte VYHLÁSENIE do ktorého uvediete sumu, ktorú nám chcete poukázať a naše údaje (II. Oddiel – Údaje o prijímateľovi):

IČO: 50714716

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno (názov): POINTRE

Sídlo-Ulica: Drobného

Súpisné/orientačné číslo: 1894/9

PSČ: 84101

Obec: Bratislava – Dúbravka

 VYHLÁSENIE nájdete na na tomto odkaze.

  1. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%, resp. 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
  2. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie) doručte do 04.2019 na daňový úrad.
  3. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
  4. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.