Na príchod dieťaťa sa väčšina rodičov teší. Postupne však zisťujú, že vo výchove sú i momenty, na ktoré neboli dostatočne pripravení a správanie ich dieťaťa ich zaskočí.  Najprv ten malý uzlíček nespí v noci, ako si mamina predstavovala. A len čo sa to drobuliatko postaví, začne zhadzovať veci z poličiek. Neskôr vyťahuje všetky hrnce a misky a aj na návšteve otvára skrinky a zásuvky. Na ihrisku súperí o svoje vedierko, či loptu.  Ako rastie a ďalej sa vyvíja, prichádza obdobie vzdoru a presadzovania sa „ja sám“. „A čo bude v puberte?“, povedia si mnohí rodičia. Niektorí rodičia hľadajú informácie na internete, iní čítajú množstvo kníh, aby sa dozvedeli, čo je ešte tak zdravo normálne v správaní ich dieťaťa.  Zápasenie o svoje vedierko na pieskovisku, či loptu na ihrisku alebo odvrávanie môže rodičov zaskočiť a u niektorých vzbudiť obavy, po kom to  dieťa má, ale aj vyvolať otázky, či niečo vo výchove nezanedbali.  Niektorí sa odvážia a idú sa poradiť k odborníkom, iní hľadajú informácie na internete, ďalší od svojich blízkych.

Aktuálne pripravujeme projekt zameraný na výchovné poradenstvo v teréne.