aktuality

Pripravujeme ďalší akreditovaný workshop s názvom „Preventívny program zameraný na rizikové správanie dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu“ Školenie bude prebiehať  v Bratislave (priestory CPPPaP BA4, Fedákova 3) 9 – 10. novembra

Ak máte záujem môžete vyplniť online prihlášku a tiež prihlášku na kontinuálne vzdelávanie.


Aktuálne v sekcii Pre pedagógov:

Šikana je potvrdená, čo teraz?

Vieme, čo je šikANOvaNIE?

Pomóc, riešime šikanu


Pripravujeme ďalší akreditovaný workshop s názvom „Využitie preventívneho programu Aby sme si rozumeli v selektívnej prevencii v materskej škole.Školenie bude prebiehať  v Bratislave v 2 trojdňových blokoch nasledovne:

1.blok: 25.-27.septembra 2018

2.blok: 20.-22.novembra 2018

Školenie bude každý deň v čase 8,30 – 15,45.  

Ak máte záujem môžete vyplniť online prihlášku a tiež prihlášku na kontinuálne vzdelávanie.


Aktuálne prinášame aktualizáciu modulu „Poradenstvo“ na našej stránke. Do tejto sekcie budú postupne pribúdať texty k téme výchovného poradenstva pre rodičov, pedagógov a kariérneho poradenstva.