aktuality

V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 sú všetky naše vzdelávacie aktivity pozastavené. 


V sekcii Poradenstvo – Pre rodičov pribudol článok:

Výchova na turistike


Aktuálne v sekcii Pre pedagógov:

Šikana je potvrdená, čo teraz?

Vieme, čo je šikANOvaNIE?

Pomóc, riešime šikanu

Prevencia šikany

Pripravujeme ďalší akreditovaný workshop s názvom “ Využitie preventívneho programu Aby sme si rozumeli v selektívnej prevencii v materskej škole.“ Školenie bude prebiehať v Bratislave v 2 blokoch:

1.blok: 27.-29.mája 2019

2.blok: 23.-25.septembra 2019

Ak máte záujem môžete vyplniť online prihlášku a tiež prihlášku na kontinuálne vzdelávanie.


Pripravujeme letný akreditovaný workshop s názvom „Preventívny program zameraný na rizikové správanie dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu“ Školenie bude prebiehať v termíne 7.-8. augusta 2019 v Bratislave. 

Ak máte záujem môžete vyplniť online prihlášku a tiež prihlášku na kontinuálne vzdelávanie.


Aktuálne prinášame aktualizáciu modulu „Poradenstvo“ na našej stránke. Do tejto sekcie budú postupne pribúdať texty k téme výchovného poradenstva pre rodičov, pedagógov a kariérneho poradenstva.